HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - Theo phương thức xét tuyển học bạ THPT